top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverJoris Arts

Wat de zorg kan leren van… Deel 95: De Politie


De politie in Nederland (Nationale Politie) is verdeeld over 11 eenheden. Tien regionale eenheden die alle operationele politietaken uitvoeren. Daarnaast nog een landelijke eenheid die taken uitvoert die een bijzondere expertise vereisen en die landelijk doeltreffender kunnen worden uitgevoerd. Tot slot verzorgt het politiedienstencentrum de bedrijfsvoering van de politie. In totaal werkten er in 2019 bijna 63.000 mensen bij de Nationale Politie en was het de grootste werkgever van Nederland.

Er zijn natuurlijk enorm veel technologische ontwikkelingen die relevant zijn voor de politie. Ik schreef al eerder over mijn ervaringen in Dubai met Smart Police Stations. Maar ook het inzetten van AI om te voorspellen waar de politie het beste ingezet kan worden, het gebruik van robots bij het aanhouden van auto’s, dronetechnologie… Hoe gaat de politie om met deze ontwikkelingen in een organisatie van deze schaal?


Via LinkedIn kwam ik in contact met Danny Timmermans. Hij is innovatiemanager bij het innovatielab (iLab) van de Nationale Politie. Het iLab is gevestigd op de Brightlands Smart Services Campus in Limburg. Brightlands is een organisatie welke innovatie stimuleert en faciliteert volgens het mulitple helix principe waarbij bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen intensief samenwerken. Het omvat 4 campussen die elk hun eigen specialisatie hebben, te weten gezondheid, duurzaamheid, digitalisering en agribusiness. Op de vier campussen tezamen werken 30.000 werknemers, onderzoekers en studenten. Het was een heel bewuste keuze om het iLab daar in 2018 te vestigen. De politie was tot de conclusie gekomen dat ze de veranderende wereld zeker niet in hun eentje moesten proberen bij te houden. De technologische ontwikkelingen gaan simpelweg te snel en het is een utopie om te denken dat men alle expertise in huis heeft. Er moest juist samengewerkt worden en waar kon dit beter dan te midden van een bruisende innovatiecampus. Het iLab zoekt actieve verbinding met andere partners op de campus en vormt daarmee een innovatie ecosysteem.


Een onderwerp waar het iLab nu bijvoorbeeld mee bezig is, is het verbeteren van de samenwerking tussen buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) en politie. BOA’s zijn ambtenaren met een opsporingsbevoegdheid. Zo ondersteunen ze onder andere de politie bij het handhaven van de openbare orde en veiligheid. Door het organiseren van hackathons wordt gezocht naar mogelijkheden om deze samenwerking verder te versterken. En ook het doorontwikkelen van de BOA App voor verdere landelijke uitrol na een geslaagde pilot met het RET (vervoersbedrijf van bus, tram en metro) in de Regionale Eenheid Rotterdam. Met deze app kunnen BOA’s zonder tussenkomst van politie zelf de identiteit van staandegehouden personen vaststellen. Dit geeft in de praktijk de voordelen dat er na een staandehouding door een BOA geen patrouille van de politie hoeft te worden opgeroepen en de betreffende persoon niet hoeft te worden ingesloten om de identificatie te laten plaatsvinden. Dit bespaart veel tijd en moeite en voorkomt frustratie bij zowel de BOA, de politie als de persoon die is staandegehouden.


Een ander voorbeeld is de ontwikkeling van Nexus. Dit is een spraak gestuurde ‘assistent’, vergelijkbaar met Siri van Apple, die de (wijk)agent op straat gaat ondersteunen in zijn taak. Bij Nexus vraag je bijvoorbeeld: ‘Hey Nexus, wat is er de afgelopen 24 uur gebeurd in mijn wijk?’ Of ‘Hey Nexus, vertaal de rechten van de verdachte in het Frans’, ‘Neem een notitie op’ of ‘Zijn er bijzonderheden op een bepaald adres?’. Geheel met visuals zoals een plattegrond van een specifiek adres of een opvallende attentie in het geval van een bijzonderheid als ‘vuurwapengevaarlijk’. Met externe partners als de Universiteit van Maastricht, Open Universiteit en Mediaan werden 2 jaar geleden de eerste prototypen ontwikkeld. Nu staat men op het punt met een productiewaardige versie de politiepraktijk in te gaan.


Innovatie bij de Nationale Politie vindt niet alleen plaats op het iLab. Ook in de regionale eenheden ontstaan dicht op de praktijk goede ideeën. De zogenaamde QLabs. De afgelopen jaren zijn daardoor veel innovaties lokaal en bottom-up ontstaan. Een aanpak waarin de politie veel vertrouwen heeft. Het zijn immers de medewerkers dicht op de operatie die de pijn ervaren en gelijktijdig al een potentiële oplossingsrichting kennen. Er schuilt echter een gevaar bij een bottom-up aanpak wanneer de processen onvoldoende geborgd zijn. Soms leidde dit tot ideeën waar veel tijd en energie in werd gestoken maar die uiteindelijk toch niet opgeschaald werden. Dit had bijvoorbeeld te maken dat er voor opschaling aanpassingen moesten worden gedaan in de landelijke softwaresystemen. Hier zijn structurele middelen voor nodig die niet tijdig zijn gebudgetteerd met ingewikkelde besluitvorming tot gevolg. Hierdoor liep een briljant idee in een later stadium alsnog stuk. Met demotivatie en verspilde energie bij de medewerkers die de ideeën aandroegen tot gevolg.


Sinds januari 2023 is er om die reden een nieuwe strategie ingezet. Er is nog steeds ruimte voor goede ideeën uit de eenheden, echter door op korpsniveau scherp te kiezen langs een strategische agenda en gewenste capabilities wordt de kans op implementatie sterk vergroot.


Het iLab beschikt over eigen DevOps teams. Dit zijn programmeerteams die zelfstandig kunnen werken op de landelijke ICT-infrastructuur van de Nationale Politie. Ze zijn daardoor in staat om innovaties van begin af aan volgens de standaard en op grote schaal uit te rollen. Ze staan wel verder van de dagelijkse praktijk af en daarom zullen deze opgeschaalde innovaties vervolgens in en met de regionale eenheden weer in de praktijk worden getoetst.


En de zorg dan?

Dit probleem bij opschalen van innovaties is ook in de zorg een bekend probleem. Zouden wij ook niet veel kritischer een meetlat moeten leggen langs alle goede ideeën van de werkvloer of ze daadwerkelijk binnen de strategie van de organisatie of de sector passen? De Nationale Politie heeft in ieder geval op deze manier een proces ingericht om een combinatie van bottom up en top down innovaties op te schalen. Ben benieuwd of dat voor de zorg ook een zinvolle route is!

Daarnaast kan ik natuurlijk alleen maar toejuichen dat ook de Nationale Politie voor het innoveren samenwerkt met allemaal partijen buiten hun eigen organisatie. Is veel van te leren heb ik wel eens gelezen! ;-)


Dank je wel Danny Timmermans, innovatiemanager bij het innovatielab (iLab) van de Nationale Politie, voor jouw tijd en enthousiasme tijdens ons leuke gesprek!


Ik plaats elke week op woensdag een nieuwe blog. Abonneer op mijn nieuwsbrief om er geen een te missen door hier te klikken.

De andere blogs uit mijn reeks zijn hier te vinden.

13 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page